Pronësia Intelektuale

mbron krijimet e mendjes njerëzore. Qënia njerëzore shpik, krijon, ideon. Idetë dhe krijimet kanë nevojë të mbrohen dhe autori i tyre duhet të sigurojë përfitimet ekonomike dhe morale që i takojnë.

Këtë funksion e kryen sistemi i Pronësisë Intelektuale duke specifikuar mbrojtjen juridike për

të drejtat e krijuesve, shpikësve dhe sipërmarrësve.

Dy Degët e Pronësisë Intelektuale