Kush jemi?

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI) është institucioni i ngarkuar me ligj për regjistrimin, administrimin dhe promovimin e objekteve të Pronësisë Industriale, detyrim që i buron nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.

DPPI është institucioni i vetëm nëpërmjet të cilit shteti shqiptar jep të drejtat mbi patentat mbi shpikjet dhe modelet e përdorimit, topografinë e produkteve gjysmëpërçues, markat tregtare dhe të shërbimit, disenjot industriale dhe treguesit gjeografikë, duke iu njohur mbajtësve të së drejtave pronësinë mbi këto objekte, nëpërmjet regjistrimit të tyre.

Cilat janë objektet e Pronësisë Industriale?

Patentat dhe modelet e përdorimit;

Disenjot industriale;

Markat tregatare dhe të shërbimit;

Treguesit gjeografikë;

Trajnime

Lorem ipsum dolor sit amet. Aut aliquid quod At ipsam nemo aut quam inventore. In eaque obcaecati est velit praesentium qui dolorem nihil in nobis voluptatem sit exercitationem maxime.
Aut soluta autem non dolor internos non ipsa inventore aut obcaecati tenetur aut nulla amet ut labore consequuntur ut adipisci repellendus!

Institucione