Pronësia Intelektuale

mbron krijimet e mendjes njerëzore.   Qënia njerëzore shpik, krijon, ideon.  Idetë dhe krijimet kanë nevojë të mbrohen dhe autori i tyre duhet të sigurojë përfitimet ekonomike dhe morale që i takojnë. 

 

Këtë funksion e kryen sistemi i Pronësisë Intelektuale duke specifikuar mbrojtjen juridike për

të drejtat e krijuesve, shpikësve dhe sipërmarrësve.

 

 

Dy Degët e Pronësisë Intelektuale